Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá bài học từ những câu tục ngữ
  • Nhận biết nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
  • Tác dụng của nghĩa hàm ẩn
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV2_Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu - Phần 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 316

Chưa có thông báo nào