Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài viết
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của kiểu bài viết
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết bài văn
  • Luyện tập lập dàn ý cho bài văn phân tích truyện “Gió lạnh đầu mùa” (Thạch Lam).
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.435

Chưa có thông báo nào