TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Theo dấu chân đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ
  • Đọc sao cho hay?
  • Tìm hiểu chung về văn bản
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Đọc hiểu chi tiết bài thơ “Lai tân”
  • Tổng kết – Viết kết nối với đọc
  • Một số bài thơ khác trong tập “Nhật kí trong tù”
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Lai Tân (Hồ Chí Minh)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 582

Chưa có thông báo nào