Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán loại hình âm nhạc truyền thống
  • Đọc và tìm hiểu chú thích
  • Tìm hiểu chung về văn bản
  • Giới thiệu về các điệu hò xứ Huế
  • Giới thiệu thông tin về ca Huế trên sông Hương
  • Đề tài – chủ đề văn bản
  • Tìm hiểu về Nhã nhạc cung đình Huế
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3_Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 525

Chưa có thông báo nào