TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Vận nước lâm nguy và tấm lòng người chủ tướng
  • Chỉ rõ những sai lầm của tướng sĩ và dự báo hậu quả thảm khốc
  • Lời khuyên và lời khích lệ của Trần Quốc Tuấn với tướng sĩ
  • Tổng kết
  • Viết kết nối với đọc
  • Nguyên nhân khiến quân Mông – Nguyên 3 lần thất bại khi xâm lược nước ta
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) - Phần 2

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 429

Chưa có thông báo nào