Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và nhận biết câu phủ định
  • Khái niệm và nhận biết câu khẳng định
  • Luyện tập (1)
  • Luyện tập (2)
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV2_Câu khẳng định và câu phủ định

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 171

Chưa có thông báo nào