TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Gợi nhớ kiến thức về bài văn nghị luận văn học
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của bài văn phân tích một tác phẩm văn học
  • Phân tích bài viết tham khảo “Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương”.
  • Quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
  • Luyện tập – Lập dàn ý phân tích bài thơ “Qua đèo Ngang”
  • Phân biệt kiểu bài ghi lại cảm xúc về một bài thơ và kiểu bài phân tích một bài thơ
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 1.352

Chưa có thông báo nào