TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đọc và tìm hiểu chung
  • Khẳng định sự gắn bó của người da đỏ với mảnh đất đang sống
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3: Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn (Xi-át-tơn) - Phần 1

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 224

Chưa có thông báo nào