TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
 • Các yêu cầu của bài viết
 • Phân tích bài viết tham khảo
  • Về thể thức
  • Trình bày nội dung
 • Thực hành viết theo các bước
  • Trước khi viết
  • Viết và chỉnh sửa bài viết
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 391

Chưa có thông báo nào