Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Hoàng hôn trong em là….
  • Tìm hiểu thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chung về bài thơ
  • Đặc điểm của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt thể hiện trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”.
  • Trình tự quan sát và miêu tả không gian của tác giả
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2_Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông) - Phần 1

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 826

Chưa có thông báo nào