TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Luận điểm 2 (đặc điểm riêng của từng bài thơ trong chùm ba bài thơ thu)
  • Luận điểm 3 (Đánh giá chung về ba bài thơ thu)
  • Tổng kết
  • Luyện tập và mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (trích, Xuân Diệu) - Phần 2

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 205

Chưa có thông báo nào