TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài viết
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của đoạn văn
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết đoạn văn
  • Luyện tập lập dàn ý cho đề bài viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 292

Chưa có thông báo nào