TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Xem video hay - lựa từ đúng
  • Nhận biết đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình
  • Nhận biết đặc điểm và tác dụng của từ tượng thanh
  • Luyện tập
  • Tìm từ đúng – đặt câu hay.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Thực hành tiếng Việt 1_Từ tượng hình và từ tượng thanh

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 642

Chưa có thông báo nào