TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm thể loại văn học
  • Tìm hiểu về thể loại ca dao trào phúng
  • Tìm hiểu bài ca dao số 1
  • Tìm hiểu bài ca dao số 2
  • Tìm hiểu bài ca dao số 3
  • Cách đọc hiểu một bài ca dao trào phúng
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 3: Chùm ca dao trào phúng

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 287

Chưa có thông báo nào