Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm chủ đề bức tranh
  • Tri thức Ngữ văn về truyện cười dân gian
  • Đọc hiểu truyện “Lợn cưới áo mới”
  • Đọc hiểu truyện “Treo biển”
  • Đọc hiểu truyện “Nói dóc gặp nhau”
  • Cách đọc hiểu một văn bản truyện cười
  • So sánh hài kịch và truyện cười.
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Chùm truyện cười dân gian Việt Nam

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 386

Chưa có thông báo nào