TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của bài văn nghị luận
  • Phân tích bài viết tham khảo
  • Quy trình viết bài văn
  • Lập dàn ý cho đề văn: Học sinh với việc xây dựng trường học thân thiện
  • Các loại bằng chứng được sử dụng trong bài văn nghị luận.
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 949

Chưa có thông báo nào