Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Một số bài thơ viết về đề tài mùa thu
  • Luận đề, luận điểm, bằng chứng trong văn bản nghị luận văn học
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chung
  • Luận đề và luận điểm 1 (điểm chung của ba bài thơ thu)
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (trích, Xuân Diệu) - Phần 1

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 218

Chưa có thông báo nào