TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Con đường huyền thoại
  • Đọc sao cho hay?
  • Tìm hiểu chung về bài thơ
  • Tìm hiểu đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Hoàn cảnh cuộc gặp gỡ trên đỉnh Trường Sơn
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Lá đỏ (Nguyễn Đình Thi) - Phần 1

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 284

Chưa có thông báo nào