TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thống kiến thức, kĩ năng trọng tâm - Đọc
  • Hệ thống kiến thức, kĩ năng trọng tâm - Thực hành Tiếng Việt
  • Luyện tập - Đọc hiểu văn bản: Câu 1, 2
  • Luyện tập - Đọc hiểu văn bản: Câu 3 - 8
  • Luyện tập - Viết
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập

Ôn luyện tổng hợp - văn bản thông tin

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 102

Chưa có thông báo nào