Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những biểu hiện của tình đồng chí
  • Biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí
  • Tổng kết và Viết kết nối với đọc
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Đồng chí (Chính Hữu) - Phần 2

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 234

Chưa có thông báo nào