Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đây là ai?
  • Cách đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại truyện lịch sử
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Tác giả - tác phẩm và bố cục văn bản
  • Bối cảnh lịch sử và bối cảnh trong văn bản
  • Tìm hiểu cốt truyện của đoạn trích “Quang Trung đại phá quân Thanh”
  • Tìm hiểu chung về hệ thống nhân vật trong văn bản.
  • Nhân vật Quang Trung trong tư cách một vị vua
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2: Quang Trung đại phá quân Thanh (trích Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô gia văn phái) - Phần 1

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 1.732

Chưa có thông báo nào