TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cái hay cái đẹp của tiếng Việt
  • Đặc điểm và tác dụng của đảo ngữ
  • Luyện tập
  • Phép đảo ngữ trong cách đặt tiêu đề báo chí
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Thực hành tiếng Việt 2_BPTT Đảo ngữ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 575

Chưa có thông báo nào