TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về sân khấu kịch và hài kịch
  • Tri thức Ngữ văn về thể loại hài kịch
  • Đọc sao cho hay và tìm hiểu chú thích
  • Tìm hiểu xung đột kịch và hành động kịch
  • Tìm hiểu các nhân vật
  • Đặc điểm ngôn ngữ kịch và thủ pháp trào phúng
  • Tổng kết
  • Kết nối tri thức với cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Trưởng giả học làm sang (trích, Mô-li-e)

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 552

Chưa có thông báo nào