TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Nhắc nhớ kiến thức về đặc điểm thơ tự do
  • Quy trình viết một bài thơ tự do
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Viết

Tập làm một bài thơ tự do

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 174

Chưa có thông báo nào