TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nhân vật Trần Quốc Toản
  • Tìm hiểu các nhân vật phụ
  • Đề tài – chủ đề và nhận xét về ngôn ngữ văn bản
  • Cách đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại truyện lịch sử
  • Viết kết nối với đọc
  • Lịch sử dân tộc với thế hệ trẻ
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 1: Lá cờ thêu sáu chữ vàng (trích, Nguyễn Huy Tưởng) - Phần 2

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 1.789

Chưa có thông báo nào