TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và nhận biết câu cảm, câu hỏi
  • Khái niệm và nhận biết câu khiến, câu kể
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

THTV1_Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 231

Chưa có thông báo nào