TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Giải đáp ô chữ
  • Tìm hiểu chung về văn bản
  • Khẳng định truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta
  • Truyền thống yêu nước thể hiện qua lịch sử đấu tranh giữ nước xưa và nay của dân tộc ta
  • Những việc cần làm để phát huy tinh thần yêu nước
  • Tổng kết và viết kết nối với đọc
  • Tinh thần yêu nước trong thời đại ngày nay
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2_Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 533

Chưa có thông báo nào