Topclass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Không gian – thời gian được tái hiện trong bức tranh
  • Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống trong bài thơ
  • Cảm xúc và chân dung tinh thần của tác giả thể hiện trong bài thơ
  • Đề tài – chủ đề bài thơ
  • Viết kết nối với đọc
  • Chất Thiền trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc

Văn bản 2_Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông) - Phần 2

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 521

Chưa có thông báo nào