Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình cơ bản
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ I LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 1. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 250

Bài giảng ôn tập lại phương pháp giải phương trình chứa căn

Chưa có thông báo nào