Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • 1, Biến đổi tương đương
  • 2, Sử dụng các tính chất, bất đẳng thức
  • 3, Phản chứng quy nạp
  • 4, Sử dụng bất đẳng thức AM - GM + sử dụng hàm số
Nhấn để bật tiếng

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 2. Các phương pháp thường dùng khi CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 79

Chưa có thông báo nào