Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1 + VD2
  • VD3 + VD4
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 4. Hàm số liên tục

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 600

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về hàm số liên tục thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Chưa có thông báo nào