Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 6. Phương trình Logarit

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • PP đưa về cùng cơ số, VD1
  • VD 2,3
  • VD 4,5
  • Đặt ẩn phụ
  • Nhóm nhân tử chung
X