Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 6. MẶT NÓN – MẶT TRỤ - MẶT CẦU

Bài 2. Mặt cầu

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Vị trí tương đối
  • Ví dụ 1
  • S mặt cầu - V khối cầu, VD 2
X