Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường thẳng trong không gian
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng - mặt phẳng
  • 3. Khoảng cách
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 6. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng, khoảng cách

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 358

Chưa có thông báo nào