Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3
  • VD 4
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương sẽ được mở vào ngày 10/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 412

Chưa có thông báo nào