Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyêt
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 4. Quy tắc cộng , quy tắc nhân ,hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 186

Chưa có thông báo nào