Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 4. Quy tắc cộng , quy tắc nhân ,hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X