Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3-6
  • Ví dụ 7,8,9
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2. Phương pháp đổi biến số

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 675

Lưu ý: Khi tính I8 khi trả về biến cũ thầy thay nhầm t = ex đúng phải là t = căn(ex - 3) các em nhé

Chưa có thông báo nào