Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD: a, b
  • VD: c, d
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 6. Bài toán tiếp tuyến

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 513

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Ứng dụng đạo hàm trong bài toán tiếp tuyến thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Chưa có thông báo nào