Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 5. Đạo hàm

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 771

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Đạo hàm và các quy tắc tính đạo hàm thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Chưa có thông báo nào