Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • TP chứa dấu GTTĐ
  • Diện tích hình phẳng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 7. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 319

Chưa có thông báo nào