Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyêt
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 5. Nhị thức Niu–tơn

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào