Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 5. Thể tích khối lăng trụ đứng

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 243

Chưa có thông báo nào