Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Bài 3. Giải phương trình số phức sẽ được mở vào ngày 21/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương 4. SỐ PHỨC

Bài 3. Giải phương trình số phức

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào