Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Nhấn để bật tiếng

Chương 4. SỐ PHỨC

Bài 3. Giải phương trình số phức

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 220

Chưa có thông báo nào