Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
  • VD 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 4.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 881

Lưu ý: Bài 4,5,6 chung 1 file BTT các em nhé

Chưa có thông báo nào