Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3-6
  • Ví dụ 7,8
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 3. Phương pháp nguyên hàm từng phần

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 524

Chưa có thông báo nào