Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1
  • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 3. Thể tích khối chóp đường cao cho trực tiếp

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 752

Chưa có thông báo nào