Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng phương trình mặt cầu
  • VD 1 - 4
  • VD 5, 6
  • VD 7
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 7.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Phương trình mặt cầu

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 249

Chưa có thông báo nào