Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Tính I1, I2, I3
  • Tính I4, I5, I6
  • Tính I7
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 3. Giới hạn hàm số

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.989

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Giới hạn của hàm số thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Chưa có thông báo nào