Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
  • VD 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 4. SỐ PHỨC

Bài 4. Giải phương trình chứa hai yếu tố

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 394

Chưa có thông báo nào