Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Khối đa diện lồi
  • Khối đa diện đều
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 286

Chưa có thông báo nào